ISIS, Citations of J. Woyke papers in 2003 1. 2003. Pasieka. 1(1). Bieńkowska M. Pyłek kwiatowy - źródło substancji
 odżywczych dla pszczół: 14- 18.  
Woyke papers cited:
   1. No: P.84.   Zjadanie czerwiu w rodzinach pszczelich,
Pszczelarstwo, 8: 2-4; 1976.                                                                 No citations: 1
000851                                            Together papers cited: 1.   Together citations: 1.     


 2. 2003.   Mat. konf.: XL Naukowa Konf. Pszczelarska.   Puławy, PTN.   
Włodarczyk, M., Chorbiski, P. & Tomaszewska, B.   Przypadek zaczopowania
jajowodu matki pszczelej po inseminacji: 32-33.  
Woyke papers cited:
   2. No:  25.   Przebieg kopulacji u pszczół,
Pszczeln. Zesz. nauk., 4: 183-275; 1960.                                               No citations: 0
   3. No: K 91.   Rozdz. Biologia Pszczół w pracy zbior.
Pszczelnictwo: 195-206; 1998.                                                              No citations: 0  
000852                                             Together papers cited: 2.   Together citations: 0.     


 3. 2003.   Mat. konf.: XL Naukowa Konf. Pszczelarska.   Puławy, PTN.   
Woyke, J., Wilde, J., Chandrasekhara Reddy. Higieniczne zachowanie pszczoły
olbrzymiej Apis dorsata odmienne niż pszczoły miodnej: 33-35.  
Woyke papers cited:
   4. No: 283.   Different reaction of A. dorsata and A. mellifera to brood
infestation by parasitic mites. Proc. 3rd AAA Conf. on Bee Res. and
Beekeeping Dev., Hanoi, Vietnam: 172-175; 2002.                                  No citations: 1.  
000853                                             Together papers cited: 1.   Together citations: 1.     


 4a. 2003.   Zeszyty naukowe AR Kraków.  291. Czekońska, K.  Ocena ryzyka
inwazji pasożyta Nosema apis u matek pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)
izolowanych w klateczkach pp. 52.  
Woyke papers cited:
   5. No:  25.   Naturalne i sztuczne unasienianie matek pszczelich.
Pszczel. Zesz, nauk., 4: 183-275; 1960.                                                   No citations: 1.  
   6. No: 68.   Correlations between the age at which honeybee was
grafted , characteristics of the resultant queens and results of
insemination. J. apic. Res., 10: 45-55; 1971.                                             No citations: 1.  
   7. No: 131.   Siła rodziny pszczelej i produkcja miodu jako funkcja
obfitości czerwienia i długości życia robotnic.
II krajowy zjazd nauk. pszczelarzy, Puławy: 25-26.                                   No citations: 1.  
   8. No: 138.   Effect of sex-allele homo-heterozygosity on honeybee
colony population and on their honey production. 2. Unfavorable
development conditions and restrickted queens.
J. apic. Res.20: 148-155; 1981.                                                                 No citations: 1.  
   9. No: 153. Dynamics of entry of spermatozoa into the spermatheca of
instrumentally inseminated queen honeybee.
J. apic. Res., 22: 150-154; 1983.                                                                No citations: 1   
000855                  Together papers cited: contin. bellow   Together citations: contin. bellow     


 4b. 2003. Zeszyty naukowe AR Kraków. 291. Czekońska, K.   Ocena ryzyka
inwazji pasożyta Nosema apis u matek pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)
izolowanych w klateczkach pp. 52.  
Woyke papers cited:
  10. No: 172.   Increases in life span, unit honey productivity and honey
surplus with fumagillin treatment of honey bee.
J. apic. Res., 23: 209-213; 1984.                                                                  No citations: 1.  
  11.  No: 163. Exploitation of comb cells for brood rearing in
honeybee colonies with larvae of different survival rates.
Apidologie, 15: 123-136; 1984.                                                                     No citations: 1.  
  12. No: K 15. Sex determination in; Bee genetics: 91-119; 1986.                   No citations: 2.  
  13.  No: 204.   Problems with queen banks.
Am. Bee J., 128: 276-278; 1988.                                                                   No citations: 1.
000856                                                     Together papers cited: 9.   Together citations: 10.     


                                                             2003 Together
                                          Woyke papers cited: 13; Citations: 12